sábado, 9 de octubre de 2010

EL POEMA "INMORTAL AFRODITA" DE SAFO ADAPTADO POR ELEFTHERÍA ARVANITAKI


(1. Diehl)

Πο]ικιλόθρο[ν' ἀθανάτ' Ἀφρόδιτα,
παῖ] Δ[ί]ος δολ[όπλοκε, λίσσομαί σε,
μή μ'] ἄσαισι [μηδ' ὀνίαισι δάμνα,
[]πότν]ια, θῦ[μον,

ἀλλ]ὰ τυίδ' ἔλ[θ', αἴ ποτα κἀτέρωτα
τὰ]ς ἔμας αὔ[δας ἀίοισα πήλοι
ἔκ]λυες, πάτρο[ς δὲ δόμον λίποισα
[]χ]ρύσιον ἦλθ[ες

ἄρ]μ' ὐπασδε[ύξαισα• κάλοι δέ σ' ἆγον
ὤ]κεες στροῦ[θοι περὶ γᾶς μελαίνας
πύ]κνα δίν[νεντες πτέρ' ἀπ' ὠράνωἴθε-
[]ρο]ς διὰ μέσσω•

αἶ]ψα δ' ἐξίκο[ντο• σὺ δ', ὦ μάκαιρα,
μειδιαί[σαισ' ἀθανάτωι προσώπωι
ἤ]ρε' ὄττ[ι δηὖτε πέπονθα κὤττι
[]δη]ὖτε κ[άλ]η[μμι

κ]ὤττι [μοι μάλιστα θέλω γένεσθαι
μ]αινόλαι [θύμωι• τίνα δηὖτε πείθω
.].σάγην [ἐς σὰν φιλότατα; τίς σ', ὦ
[]Ψά]πφ', [ἀδικήει;

κα]ὶ γ[ὰρ αἰ φεύγει, ταχέως διώξει,
<αἰ δὲ δῶρα μὴ δέκετ', ἀλλὰ δώσει,>
<αἰ δὲ μὴ φίλει, ταχέως φιλήσει>
[]<κωὐκ ἐθέλοισα.>

<ἔλθε μοι καὶ νῦν, χαλέπαν δὲ λῦσον>
<ἐκ μερίμναν, ὄσσα δέ μοι τέλεσσαι>
<θῦμος ἰμέρρει, τέλεσον, σὺ δ' αὔτα>
[]<σύμμαχος ἔσσο.>

Fragmenta, ed. E. Lobel and D.L. Page, Poetarum Lesbiorum fragmenta.
Oxford: Clarendon Press, 1955


Inmortal Afrodita la del trono pintado,
la hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego:
no a mí, no me sometas a penas ni angustias
el ánimo, diosa.

Pero acude acá, si alguna vez en otro tiempo,
al escuchar de lejos de mi voz la llamada,
la has atendido y, dejando la áurea morada
paterna, viniste,

Tras aprestar tu carro. Te conducían lindos
tus veloces gorriones sobre la tierra oscura.
Batiendo en raudo ritmo sus alas desde el cielo
cruzaron el éter,

y al instante llegaron. Y tú, oh feliz diosa,
mostrando tu sonrisa en el rostro inmortal,
me preguntabas qué de nuevo sufría y a qué
de nuevo te invocaba,

y qué con tanto empeño conseguir deseaba
en mi alocado corazón. ¿A quién, esta vez
voy a atraer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora,
ay Safo, te agravia?

Pues si ahora te huye, pronto va a perseguirte;
si regalos no aceptaba, ahora va a darlos,
y si no te quería, en seguida va a amarte,
aunque ella resista.

Acúdeme también ahora, y líbrame ya
de mis terribles congojas, cúmpleme que logre
cuanto mi ánimo ansía, y sé en esta guerra
tú misma mi alidada.

García Gual, Carlos. Antología de la poesía lírica griega. Siglo VII-IV a.C. Alianza Editorial. Madrid. 1980

Tampoco falta una traducción al asturiano de este poema:

Afrodita inmortal de trono pintu,
fía de Zeus qu' urdes ximuestres, ruégote
nun m' adondar con ansies ni congoxes,
señora, l' animu.

Ven, al contrario, aquí, pos yá dacuandu,
al ascuchar desde lloñe'l mio apiellu,
m'atendisti y dexando l'auria casa
del Pai, venisti

nel to carru xoncíu; condúcente
bellos gurriones so la tierra prieta,
veloces y batiendo espeses ales
per mediu'l cielu.

Llueu aportaron y tú, feliz diosa,
cola sonrisa nel inmortal rostru
qué sofría, entrugabes, por qué agora
torné a llamate.

y lo que quiero más que m' asoceda
nel mío ánimo eleváu: "¿ A quién de nueu
quies qu' empobine hasta' l to amor? Oh, Safo,
quién te fai dañu?

Si hora te fuxe, aína ha perseguite,
si nun acepta obsequios, habrá dalos;
si nun te quier, quedráte bien aína
anque a ella-y pese".

Ven agora tamién, de les mios penes
dolioses, faime llibre y cuanto-y pruye
al mio ánimo algamar, cúmplelo; sé
tú la mio aliada.

Xosé Gago: Safo, poemes y fragmentos. A. L. A. Llibrería Académica. Uviéu 1985
Del disco Γρήγορα η ώρα πέρασε interpretado por Elefthería Arvanitaki y Nikos Xydakis

Αθάνατη Αφροδίτη του Διός κόρη,
όλο παγίδες στήνεις της αγάπης.
Δέσποινα παρακαλώ,
μη να χαρείς, μη ρίχνεις άλλο βάρος
από καημούς και πίκρες στην ψυχή μου.

Δέσποινα παρακαλώ,
μη να χαρείς.

Τι να ’ναι πάλι τι
εκείνο που ποθεί η τρελή καρδιά μου.
Ποια να ’ναι πάλι αυτή
που την Πειθώ ικετεύεις να σου φέρει πίσω.
Ποια να πονέσεις σ’ έκανε Σαπφώ;
Ποια να ’ναι πάλι αυτή
που την Πειθώ ικετεύεις να σου φέρει πίσω.

Έλα λοιπόν ακόμα μια φορά
να με λυτρώσεις απ’ τα βάσανά μου.


Inmortal Afrodita, hija de Zeus,
continuamente tiendes las trampas del amor.
Te ruego, señora,
no por favor, no arrojes más carga
de penas y amarguras en mi alma.

Te ruego, señora,
no por favor.

¿Qué será otra vez, qué,
aquello que desea mi loco corazón?
¿Quién será otra vez ella, quién,
que imploras a Persuasión que te la devuelva?
¿Quién es la que ha hecho que sientas dolor, Safo?
¿Quién será otra vez ella, quién,
que imploras a Persuasión que te la devuelva?

Ven entonces todavía una vez más
para liberarme de mis tormentos.1 comentario:

Donaciano dijo...

Parece que hay un problema con el enlace, quizá de copyright?