domingo, 27 de septiembre de 2009

ELENA PAPARIZOU: ΛουλούδιαΛΟΥΛΟΥΔΙΑ (Έχεις καιρό να μου φέρεις...)

Όσα χρόνια σ' έψαχνα
πίσω δεν κοιτούσα
με κλωστή τη μοναξιά
τ' όνειρο κεντούσα

Είναι οι μέρες μαγικές
μες στην αγκαλιά σου
μα να δείχνεις να το λες
πως με θες δικιά σου


Έχεις καιρό
να μου φέρεις λουλούδια
το σ' αγαπώ να μου πεις
με τραγούδια
μες στο κορμί σαν ψυχή
σε κλειδώνω
που με κοιτάς μες στα μάτια
και λιώνω

Ήμουν διψασμένη γη
κι έπεσες βροχή μου
όλα γίναν άνοιξη
κι άνθισε η ζωή μου

Όταν μου χαμογελάς
την αγάπη νιώθω
να το δείχνεις να το λες
με καημό και πόθο .

LOS MISTERIOS ELEUSINOS (del 15 al 24 del mes de Boedromión (septiembre-octubre)


La ciudad de Eleusis, al oeste de Atenas, era un centro cultual testimoniado ya en época micénica. Allí tenían lugar los Misterios Mayores en honor de Deméter, Core y Hades que se celebraban durante once días, del 15 al 24 del mes de Boedromión (septiembre-octubre)

El oficiante del culto, el Hierofante, era escogido siempre de la familia de los descendientes de Eumolpo (los Eumólpidas eran los verdaderos propietarios del culto _que pasó de familiar a ser de la ciudad para más tarde convertirse en regional y ser, finalmente, un culto nacional a través de Atenas_ y la familia de sacerdotes más importante de Eleusis) Llevaba como insignias de su rango una capa larga de púrpura con bordados de oro y una corona o cinta en la cabeza, llamada strófion. Presidía los Misterios y tenía un lugar de honor en todas las fiestas. Lo auxiliaban un Daduchos («portador de antorchas»), que es uno de los sacerdotes principales, y los Heraldos, otros de los protagonistas importantes en el rito, elegidos, estos últimos, entre los miembros de la familia de los Cérices (descendientes de Keryx), y varios ministros de categoría secundaria.

El desarrollo de la fiesta era el siguiente:

-. Día 13: Como preparación de los Misterios, se llevaba a cabo una procesión de Eleusis a Atenas. Se sacaban las imágenes en procesión, se reunían los que querían iniciarse y el hierofante excluía a los que no podían hacerlo por no estar libres de delito.

-. Día 14: Los efebos llevaban los objetos sagrados al Eleusinion de la ciudad de Atenas.

-. Día 15: agyrmós (reunión). Primer día de los rituales, en los días anteriores sólo se hacían los preliminares. Los mystai (los que iban a ser iniciados) se reunían en Atenas. Se hacía la proclamación (prorresis) y, al grito de «aquí las víctimas», se sacrificaba el cerdo que cada mysta llevaba para que el animal muriese por él (el cerdo está consagrado a Deméter). Después al iniciado se le hacía sentarse sobre una piel de carnero (thrónosis) y, en silencio, era velado y purificado por medio del aire (haciéndole aire) y del fuego (acercándole una antorcha) y se le pasaba por encima de la cabeza la cesta mística (líkne)

-. Día 16: Se gritaba «al mar, mystai» y los iniciados se bañaban con los cerdos muertos.

-. Día 17: Epidaurias. Introducidas el 420 aC., conmemoraban la llegada de Asclepio a los misterios. Se reservaban para quien había llegado tarde. Había una procesión con un sacrificio y una pannychís (una procesión nocturna) en honor a Asclepio.

-. El día 18 se descansaba.

-. Día 19: Procesión de Atenas a Eleusis llevando los objetos sagrados. El recorrido se hacía por el Camino Sagrado (saliendo por la puerta sagrada) hasta Eleusis, donde se llegaba a la caída de la noche.

-. Día 20: Escolta de Iaco. Los iniciados partían, guiados por el dios Iaco (un epíteto de Dioniso) que era llevado por un sacerdote. Se rememoraba, así, las penalidades de Deméter buscando a Core. Cerca ya de Eleusis, cruzaban el puente sobre el río Cefiso (gefyrismos: «paso del puente») donde los peregrinos eran objeto de burlas e insultos por parte de la gente que se reunía junto al puente con este propósito. Después de este ritual, encaminado a alejar los malos espíritus, se llegaba al santuario donde Iaco era acogido con gran aclamación y los iniciados bailaban en la plaza Caliroco («de las bellas danzas») en honor de Deméter y Core.

(Desconocemos cuándo los iniciados ayunaban y bebían el kykeón, bebida hecha con agua, harina y poleo, símbolo de la vida civilizada introducida por Deméter a través del cultivo y el consumo del cereal.)

-. Día 21: Tenían lugar los ritos secretos (parte de los Misterios que pertenece al campo de la hipótesis y de la conjetura) De noche, los iniciados entraban en el santuario, donde tenían una serie de experiencias místicas: «veían» a la diosa sentada en la «Roca sin Alegría» (agelastos), escuchaban sus lamentaciones… Al llegar al telesterion, sala del santuario donde debía producirse la epifanía de las dos diosas, depositaban los cerdos en los mégara (subterráneos). Después salían en peregrinación buscando a Core. Con la cabeza cubierta para que no viera nada, cada mysta era guiado por un mystagogos mientras el hierofante golpeaba un gong llamando a Core. Su regreso no podía ser visto por los iniciados: «aparecía» delante de su madre, se abrazaban y se dirigían al telesterion. Allí, los epoptai (iniciados de segundo grado: «los que ya han visto») entreveían a madre e hija, entraban y aparecía el hierofante respaldado por la luz de centenares de antorchas. Los iniciados, con la cabeza ya descubierta, entraban. Las diosas serían visibles a los iniciados, aunque por poco tiempo. Abandonaban la sala los mystai y, entonces, los epoptai recibían una visión especial: la espiga, símbolo del don de Deméter, de la cultura y de la civilización.

-. Día 22: Había un sacrificio de bueyes y cerdos a Deméter y Core.

-. Día 23: Los iniciados volvían a Atenas.

-. Día 24: El día después de los Misterios, se celebraba en Atenas la reunión de la Boulé en el Eleusinion.


Bibliografía:

- La religión griega, José García López. Ed. Istmo, Col. Fundamentos
- Las ranas, Aristófanes
- Les mystères d’Eleusis, P. FoucartVia: Hortus Hesperidum / Ὁ κῆπος Ἑσπερίδων

sábado, 26 de septiembre de 2009

HIPÓCRATES: JURAMENTO HIPOCRÁTICOΟΡΚΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΜΝΥΜΙ Ἀπόλλωνα ἰατρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας ἵστορας ποιούμενος ἐπιτελῆ ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε · ἡγήσασθαι τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέταις ἐμοῖς, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρῄζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, και γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρίνειν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἄν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοὺ καὶ ξυγγραφῆς · παραγγελλίας τε καὶ ἀκροάσεως καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσεως μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς, καὶ τοῖς τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖς συγγεγραμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰατρικῳ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾿ ὠφελείᾳ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίᾳ εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι συμβουλίαν τοιαύτην · ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. ἁγνὼς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμὴν. οὐ τεμῶ δὲ οὐδὲ μὴν λιθιώντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργαταῖς ἀνδράσι πράξεως τῆσδε. Εἰς οἰκίας δὲ ὁπόσας ἂν εἰσίω, εἰσελεύσομαι ἐπ᾿ ὠφελίᾳ καμνόντων, ἐκτὸς ὢν πάσης ἀδικίας ἑκουσίας καὶ φθορίας, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπὶ τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῶν, ἐλευθέρων καὶ δούλων. ἃ δ᾿ ἂν ἐν θεραπείᾳ ἢ ἰδῶ ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείας κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἅ μὴ χρή ποτε ἐκλαλεῖθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελῆ ποιοῦντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαυρέσθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον · παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τούτων.


JURAMENTO HIPOCRÁTICO


Juro por Apolo médico, Asclepio, Salud y Panacea poniendo por jueces a todos los dioses y diosas que cumpliré este juramento y compromiso según mis capacidades y criterio.

Consideraré como a un padre a aquel que me enseñó el oficio compartiendo con él ganancias y bienes, si así me lo pide. También consideraré a sus hijos como a hermanos y les enseñaré el oficio, si piden aprenderlo, sin sueldo ni matrícula.


Transmitiré mi enseñanza por medio de preceptos, clases magistrales y demás medios a mis hijos, a los del que me enseñó, y a alumnos matriculados y obligados con el juramento de la ley médica, pero a nadie más.


Me serviré de medios beneficiosos, según mi fuerza y criterio, para los enfermos, evitando aquellos inapropiados o nocivos. No suministraré ningún veneno si me lo piden ni aconsejaré su uso; así mismo, tampoco suministraré abortivos a las mujeres.

Llevaré una vida pura y virtuosa en lo relativo a mi oficio. No operaré a los enfermos de cálculos, dejándolo para los especialistas que se dedican a esta práctica. Siempre que entre en una casa será para beneficio de los enfermos, lejos de todo abuso e injusticia en general y en particular de actos sexuales con mujeres u hombres, libres y esclavos.

Todo lo que vea y escuche en lo relativo a aspectos privados durante o después de la práctica de mi oficio y que no sea honrado contar, lo callaré considerándolo secreto de profesión.

Y si cumplo este juramento y no lo rompo, que pueda disfrutar de mi oficio y sus recompensas entre el respeto de todos los hombres el resto de mi vida. Pero si lo rompo y resulto perjuro, que pase todo lo contrario.

Via: Aula de griego y ELLENIZO

viernes, 25 de septiembre de 2009

DESCUBREN LA PUERTA DE LA CIUDAD Y TUMBAS EN LOS RESTOS DE TROYA


Agencia EFE, Belín, 24 de septiembre de 2009

Arqueólogos alemanes de la Universidad de Tubinga han descubierto durante unas excavaciones en la antigua Troya (actual Turquía) los restos de una puerta de la ciudad, así como dos tumbas excavadas en un foso defensivo.

Todos los restos han sido datados en la Edad de Bronce tardía, sobre el año 1.300 antes de nuestra era, en la llamada Troya VI, según informó en un comunicado el departamento de arqueología de la citada universidad a través de la web especializada Jura Forum.

Los hallazgos fueron realizados durante la campaña de excavaciones, de julio a septiembre de este año, por un equipo de 44 científicos y técnicos procedentes de ocho países y a las órdenes del profesor Ernst Pernicka, de la Universidad de Tubinga.

Los arqueólogos han logrado además demostrar la existencia en la misma época de una fosa defensiva al pie de la muralla de un longitud mínima de 900 metros.

La nota subraya que las excavaciones a la búsqueda de los restos defensivos de Troya en el sureste de la ciudad durante la Edad de Bronce resultan sumamente complicados, ya que se encuentran a tres metros de profundidad bajo los escombros de las murallas helenísticas y romanas de la ciudad de Ilion.

Esto impide las prospecciones con aparatos geofísicos, aunque, pese a todo, los expertos consiguieron sacar a la luz gran parte del foso defensivo, en el que se descubrió una puerta de la ciudad que hasta entonces no se conocía.

Los arqueólogos de la Universidad Tubinga descubrieron cerca de dicha puerta dos tumbas de la Edad de Bronce Tardía con los restos de dos personas, posiblemente de un hombre y una mujer.

Este hallazgo ha sido calificado de sobresaliente, ya que hasta ahora no se han encontrado en Troya cementerios, con la sola excepción de un pequeño campo de tumbas.

Los arqueólogos de Tubinga comentan también el hallazgo inesperado en el mismo lugar de un recipiente casi intacto de cerámica y otros objetos de Troya VIIb (1180-950 adC) y subrayan que descubrimientos como éste no se habían hecho hasta ahora a tanta distancia del la fortaleza central.


Via: TERRA ANTIQVA

miércoles, 23 de septiembre de 2009

DESCUBIERTOS DOS BUSTOS DE APOLO Y ARTEMISA EN UN TEMPLO DE GRECIALas excavaciones efectuadas en el templo de Apolo Acteo, datado en el siglo VII a.C. en Actium, a 370 kilómetros al oeste de Atenas, han descubierto dos bustos de mármol en excelentes condiciones de los dioses Apolo y Artemisa.

Ismirni Triandi, jefa del equipo de arqueólogos, declaró a la prensa dominical griega que los restos de las estatuas, hechas con el mejor mármol del monte Pendeli, fueron encontrados dentro del templo.

Según los primeros estudios, las estatuas tuvieron una altura de 3,5 metros.

Los habitantes de la antigua ciudad de Anaktorio, fundada el 630 a.C., construyeron el templo en honor del dios Apolo, que más tarde fue destruido por un terremoto y por el cambio del nivel del mar en la región.

Numerosos fragmentos que componían el templo han sido trasladados a la ciudad de Preveza en las últimas décadas y se encuentran abandonados en un lugar público.
La localización del templo era conocida desde 1867, cuando el cónsul honorario francés de la región desenterró dos estatuas y las envió al museo del Louvre.

El tiempo cubrió las ruinas del templo hasta que los arqueólogos descubrieron en los últimos años los restos de una construcción de 24,15 metros de largo y 9,20 metros de ancho, y los restos de un muro de 3,43 metros de largo.

En el centro del templo se encontró una base de 0,55 por 0,55 metros, que según los relatos del cónsul galo, tenía a sus pies los restos de una gran estatua y fragmentos de escritos en griego clásico.

"En los 40 años de mis excavaciones no había visto nunca surgir de la tierra tales excelentes ejemplares", declaró emocionada Triandi.

domingo, 20 de septiembre de 2009

ALFABETO Y SISTEMA DE NUMERACIÓN GRIEGOSSISTEMA DE NUMERACIÓN GRIEGO

Los griegos utilizaban para representar sus números las letras de su alfabeto, para lo cual asignaban una letra a cada una de las unidades, una letra a cada una de las decenas y una letra a cada una de las centenas. El sistema se basaba en un principio sumativo, es decir, la suma de todas las letras da como resultado la cifra indicada y utilizaban un signo agudo (’) para dar a entender que se trataba de cifras. Para representar los números comprendidos entre 1.000 y 999.999 se utilizaban estas mismas letras con una coma delante. Esto implicó el requerimiento de 27 letras, de modo que se extendió el el alfabeto griego de 24 letras con tres letras ya anticuadas: las llamadas digamma para el 6 (hoy se usa stigma), qoppa para el 90 (hoy en día se utiliza el qoppa numérico), y sampi para el 900.
El cuadro de correspondencias de las letras sería el siguiente:


Vide: WIKIPEDIA: El alfabeto griego

martes, 15 de septiembre de 2009

DESCUBREN EN ISRAEL UNA GEMA CON LA EFIGIE DE ALEJANDRO MAGNOUn equipo de arqueólogos ha descubierto una pequeña gema con un meticuloso grabado de Alejandro Magno en una de sus caras, en excavaciones realizadas en la antigua ciudad de Dor, en la costa del actual Israel.

“A pesar de su tamaño diminuto -la piedra es de menos de un centímetro de alto y la mitad de ancho- el tallador fue capaz de imprimir el rostro de Alejandro sin omitir casi ningún rasgo”, explicó la arqueóloga Ayelet Gilboa, de la Universidad de Haifa.

“El rey -agregó la experta en un comunicado- aparece con un talante joven y fuerte, con una marcada barbilla, una nariz recta y un largo y rizado pelo sujetado por una diadema".

El hallazgo, obra de un equipo conjunto de arqueólogos israelíes y estadounidenses, ha sorprendido a los especialistas, que se preguntan si la presencia cultural griega en la Judea de la época, en principio considerada una zona periférica de la civilización helenista, era más extensa y culta de lo que se creía hasta ahora.

“Los artistas eran generalmente empleados por conocidas familias griegas en capitales como Alejandría en Egipto y Seleucia en Siria”, explica Gilboa, para quien “este descubrimiento prueba que la elite local en centros de segunda importancia también apreciaba objetos de arte y podía incluso pagarlos".

El yacimiento, unos 50 kilómetros al norte de Tel Aviv, se halla en la antigua ciudad portuaria de Tel Dor y es excavado desde hace treinta años.

Fundada alrededor del año 2000 a.C. y sometida a lo largo de su historia al control de cananeos, pueblos del mar, israelitas, fenicios, persas, asirios, griegos y romanos, Tel Dor existió hasta casi las cruzadas, tres mil años después de su creación.

Fue el epicentro de las actividades portuarias en la región hasta la fundación de la vecina Cesarea por Herodes en el siglo I, y se convirtió en corazón de la dominación helenística desde que Alejandro Magno pasó por ella en el 332 a.C. cuando tras haber ocupado Tiro se encaminaba con sus tropas a Egipto.

La ciudad, conocida por griegos y romanos como Dora, volvería al control de los israelitas en la época del monarca asmoneo Alejandro Janeo, alrededor del 100 a.C.

Un factor importante es que la gema ha sido extraída en excavaciones científicas que ayudan a determinar su origen y antigüedad, porque la mayoría de los retratos de Alejandro Magno descubiertos hasta ahora tienen un origen desconocido.

Algunos de los retratos y bustos del considerado como el mejor estratega de todos los tiempos fueron desenterrados antes de que la arqueología existiera como ciencia, algunos fueron adquiridos en el mercado negro y es probable que otros sean falsos.

Alejandro Magno fue probablemente el primer griego que ordenó representar su imagen en obras de arte, como parte de un culto a la persona que más adelante se transformaría en un eficaz instrumento de propaganda política.

Desde entonces, casi todos los gobernantes y dictadores de la historia han seguido sus pasos, pero el del joven Alejandro pasó a simbolizar elementos de masculinidad, heroísmo y divinidad. Por tanto, supuso un ejemplo a emular.

Los artistas solían combinar elementos realistas de la imagen del gobernante con las concepciones clásicas de lo que era la belleza en el período helenista, así como atributos divinos y reales, en el caso de Dora representados por la diadema que rodea la cabeza del soberano macedonio.

ELEFTHERIA ARVANITAKI VERSIONA A AMARAL: "El cielo sobre mí" / "Κρύβομαι στο αντίο"
ΚΡΥΒΟΜΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΟ

Θέλω τόσα να σου γράψω
πώς ν' αρχίσω και τι να ξεγράψω πόσα δεν σου έχω πει
Γράφω λέξεις, σβήνω σκέψεις
ίσως και να μην τ' αντέξεις κι ας το έχεις φανταστεί...

Τώρα που σου είπα πως θα φύγω, το φοβάσαι να'σαι μόνος
σ' άδειους τοίχους να μιλάς
Θα μου πεις θα φτιάξουν όλα, μείνε κι όχι πως με αγαπάς


Δως μου φωνή, να σου το πω, δως μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο
Δως μου φωνή, Δως μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο


Στον καθρέφτη όταν κοιτάζω με μισό πορτρέτο μοιάζω τώρα
λείπει τ' άλλο μου μισό
πως να φύγω απ' τη συνήθεια
όταν δεν μπορώ να δω στ' αλήθεια τον εαυτό μου μονάχο...
Δεν είσαι εδώ...


Δως μου φωνή, να σου το πω, δως μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο
Δως μου φωνή, δως μου ψυχή, να μην γυρίσω να σε δω
μαζί σου αφήνω ό,τι αγαπώ και κρύβομαι στ' αντίο

Βάζω το κλειδί στην πόρτα, κι ας ανάβω όλα τα φώτα
είναι το σπίτι σκοτεινό
Σκόρπιες λέξεις τώρα δεν μετράνε
σ' άδεια χρόνια απαντάνε που γεμίσαμε κι οι δυο
Φεύγω κι ας μου λες θα φτιάξουν όλα
Φεύγω απ' όσα αγαπώ...

Δως μου φωνή, να σου το πω, δως μου ψυχή να μην γυρίσω να σε δω

Φεύγω τώρα απ’ τη συνήθεια
Φεύγω και για μένα ζω στ’ αλήθεια
Φεύγω απ’ όσα αγαπώ...

domingo, 13 de septiembre de 2009

"LA BELLEZA DEL CUERPO" EN EL MARQ (hasta el 13 de octubre)

LA BELLEZA DEL CUERPO from MARQ. Arqueológico de Alicante on Vimeo.

La muestra, que se inauguró el 2 de abril de 2009 y ha recibido desde entonces un total de 124.071 visitantes, resulta de una exposición itinerante ideada por el British Museum de la que son comisarios Ian Jenkins (Senior curator) y Victoria Turner (curator). Se compone de unas 125 piezas procedentes del Museo Británico, que ocupan todo el espacio dedicado a exposiciones temporales (Salas I, II y III y sus correspondientes pasillos), así como la sala noble de la Biblioteca del MARQ, en este caso dedicada a la exposición de una serie de objetos que hacen referencia a la presencia griega en tierras contestanas.

Con motivo de la clausura de la exposición 'La Belleza del Cuerpo' y 'Huellas Griegas en la Contestania Ibérica' el próximo 13 de octubre, el MARQ celebrará del 9 al 12 del próximo mes Jornadas de Puertas abiertas hasta las 00.00 horas. Además, ampliará su horario el domingo 4 de octubre hasta las 19.00 horas y abrirá el lunes 5 desde las 10.00 hasta las 19.00 horas.

El MARQ seguirá con el ciclo de conferencias que ha programado sobre la exposición de la Grecia Clásica. El próximo 23 de septiembre el director del Museo de Arqueología de Catalunya-Empuries, Xavier Aquilué, impartirá la conferencia 'La ciudad griega de Ampurias'. Además, la directora del departamento de Grecia y Roma del British Museum, Lesley Fitton, hablará el 5 de octubre sobre 'La belleza del cuerpo en la prehistoria de Grecia'. Por su parte el director-gerente del MARQ, José Alberto Cortés, indicó que el catedrático de la Universidad de Alicante (UA), Lorenzo Abad, también dará una ponencia relativa a la Presencia Griega en la Contestania Ibérica.

Via: MARQ

sábado, 12 de septiembre de 2009

THERIAKA Y ALEXIPHARMAKA DE NICANDRO

Bibliothèque nationale de France, París. Siglo X
El folio 2verso comprende tres figuras. Sobre las seis líneas de texto (versos 21-26 de las Theriaka), el ilustrador ha representado a Orión y un escorpión. Las imágenes se refieren al pasaje del poema de Nicandro que se encuentra en la página precedente y en el que se relata el origen del escorpión, creado por Artemis para castigar a Orión por su concupiscencia (versos 13-20).

Médico, poeta y gramático, Nicandro de Colofón vivió en el siglo II antes de nuestra era, en la corte de Atala III, rey de Pérgamo. Su Theriaka versa sobre las mordeduras de los animales salvajes, serpientes e insectos venenosos, y su Alexipharmaka, sobre otros venenos de origen vegetal y mineral, así como las precauciones que hay que tomar y los remedios propios para su curación. Sus fórmulas mágicas, que comprenden de 50 a 60 sustancias, fueron aumentadas por Mitrídates, sobre todo con opio y hierbas aromáticas, por Critón, el médico de Trajano, y muy especialmente por Andrómaco, el médico de Nerón.

Las obras que se conservan en el manuscrito parisino son dos poemas que pertenecen al género llamado didáctico, caracterizado por la presentación de un contenido científico hecho más accesible (y en cualquier caso más fácilmente memorizable) por su versificación. Los Theriaka son el conjunto de datos que es conveniente conocer para hacer frente a los envenenamientos debidos a las serpientes, escorpiones y demás animales, marinos, aéreos o terrestres, capaces de inocular un veneno por mordedura o por picadura. Estos datos pueden dividirse en tres categorías fundamentales: la descripción física y la etología de los animales venenosos, los síntomas de sus mordeduras y picaduras y, finalmente, los tratamientos para los envenenamientos.

Los Alexipharmaka, por su parte, están constituidos por 630 versos que tratan de los venenos absorbidos por vía oral (y ya no por vía intracutánea, como en los Theriaka). Estos venenos, en número de veintiuno, son de toda naturaleza, vegetales, animales y minerales. Su estudio se basa en la especificidad de las acciones tóxicas y, por lo tanto, de las terapias. Los Alexipharmaka están bien estructurados, con una sistemática división tripartita de la parte consagrada a cada uno de los venenos: descripción física de la solución en la que el veneno se mezclaba, cuadro clínico de los síntomas que siguen al envenenamiento y enumeración de las terapias específicas.

"Las miniaturas han contribuido ampliamente a la notoriedad de este manuscrito. No sólo es el único ejemplar ilustrado de la obra de Nicandro que ha llegado hasta nosotros, sino que las elegantes figuras humanas que acompañan las imágenes zoológicas y botánicas confieren al pequeño volumen su encanto específico y su originalidad. De los cuarenta y ocho folios que componen el códice, cuarenta incluyen miniaturas que ilustran los tratados consagrados a los venenos, así como a sus antídotos. De acuerdo con los usos antiguos, las imágenes sin marco ni borde ornamental interrumpen el texto. Siguen con bastante fidelidad la estructura general del poema, donde se mezclan descripciones de animales, recetas de antídotos a base de plantas o minerales y digresiones que evocan relatos mitológicos."

Grégoire Aslanoff (Autor del estudio iconográfico)

jueves, 10 de septiembre de 2009

UNA ALEGRÍA PARA BIBLIÓFILOS


ELPAÍS.com - Madrid - 04/09/09

La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico incorpora nuevos fondos de tres archivos históricos.

La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico del Ministerio de Cultura (BVPB) ha incorporado nuevos fondos gracias a la participación de la Real Academia de la Historia, la Real Academia de la Jurisprudencia y legislación y la Biblioteca del Real Observatorio de la Armada, según una nota de prensa difundida este viernes. La consulta de las obras puede realizarse a través de http://bvpb.mcu.es. Todas las imágenes disponibles pueden ampliarse, imprimirse y descargarse. La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, que se presentó en septiembre de 2007, cuenta ya con casi 2.000.000 páginas de 7.587 obras procedentes de 34 bibliotecas españolas.

Para llevar a cabo la digitalización de las obras que se incorporan a la Biblioteca Virtual, el Ministerio, a través de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, concede ayudas con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio bibliográfico, promover las bibliotecas digitales y participar en el proyecto Europeana, la Biblioteca Digital Europea.

La Real Academia de la Historia ha contribuido con 258 títulos que suman un total de 85.070 páginas. La mayoría de las obras forma parte de la valiosa colección de incunables que conserva esta institución. Entre los más destacados figuran la Cosmografía de Claudio Tolomeo (Roma, 1478), que incluye la firma y un autógrafo de Cristóbal Colón, y el Tratado de Amores de Arnalte y Lucenda de Diego de San Pedro (Burgos, 1491), único ejemplar conocido de la primera edición de esta obra.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ha incorporado al la BVPB, 127.754 páginas de su biblioteca Iuris digital, que en su primera fase de digitalización permite el acceso a 525 volúmenes de materia jurídica. Esta institución refleja la historia del derecho en España, la evolución de su enseñanza, así como la historia de las instituciones y de la administración de justicia. Los fondos digitalizados permiten la consulta de todas las constituciones españolas, muchas de las iberoamericanas, así como las principales leyes que conforman el derecho moderno español.

El Ministerio de Cultura ha digitalizado 213 libros, que suman un total de 129.937 páginas, conservados en el Real Instituto y Observatorio de la Armada de San Fernando (Cádiz) que ya se pueden consultar en la BVPB. Creado en 1753, este organismo cuenta con una biblioteca de 30.000 volúmenes que constituye una de las colecciones científicas más importantes de España. Entre los fondos digitalizados se encuentra una edición de la Introducción a la astronomía de Albumasar (1489). Se trata del libro más antiguo que se conserva en la biblioteca. También se han digitalizado ediciones de Copérnico y Euclides y el Astronomicum caesareum de Pedro Apiano (1540), una de las obras maestras de la imprenta y de la astronomía.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN IMPERIO: GRECIA 1/ 5

miércoles, 9 de septiembre de 2009

RESTAURACIÓN CON SORPRESA


AFP 01/09/2009

Una restauradora brasileña descubrió un detalle camuflado a lo largo del tiempo por capas de pintura en uno de los trabajos del francés Nicolas Poussin (1594-1665): Príapo, el dios griego de la fertilidad, con su pene erecto.

"Escondieron el falo de Príapo. Es lo que llamamos los retoques del pudor, no es poco común", señaló a la edición del martes del diario Folha de Sao Paulo la restauradora Regina Pinto Moreira, quien pasó ocho meses restaurando 'Hymenaeus travestido durante un sacrificio a Príapo', que data de entre 1634 y 1638.

La pintura estaba rota y tenía agujeros, y la restauradora del Museo del Louvre debió retirar varias capas acumuladas a lo largo de 300 años. El trabajo sobre la obra, de 3,73 m de largo y 1,66 m de alto, costó 150.000 euros, según Folha.

La obra, que estará expuesta desde el 8 de septiembre en el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP) en el marco del Año de Francia en Brasil, perteneció a la familia real española.

Con las guerras napoleónicas el cuadro cayó en manos aristócratas inglesas y fue vendido a un coleccionista francés, Georges Wildenstein, que, a su vez, lo vendió en 1953 a Francisco Assis Chateaubriand, influyente periodista brasileño y fundador del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo (MASP) en 1947.

lunes, 7 de septiembre de 2009

DESCUBIERTO POR CASUALIDAD UN FRAGMENTO DEL CODEX SINAITICUS


LONDRES, jueves 3 de septiembre de 2009 (ZENIT.org).

Un estudiante griego lo encontró en el Monasterio de Santa Catalina (Sinaí)

Un fragmento del texto bíblico considerado el segundo más antiguo del mundo, el Codex Sinaiticus, fue encontrado por casualidad hace días en el monasterio de Santa Catalina, a los pies del Monte Sinaí (Egipto).

La noticia saltó hace dos días a los medios ingleses The Independent y Daily Telegraph, y ha tenido gran repercusión sobre todo en el mundo ortodoxo.
El autor del hallazgo, el estudiante griego de 30 años Nikolas Sarris, encontró el fragmento mientras investigaba en el monasterio, para sus estudios de doctorado, en obras manuscritas del siglo XVIII.

Da la casualidad que Sarris fue uno de los encargados de la edición on-line del Codex Sinaiticus, puesta en marcha el pasado mes de julio, por iniciativa de la Biblioteca Británica, la Biblioteca Universitaria de Leipzig y la Biblioteca Nacional de Rusia, así como del arzobispo ortodoxo del Sinaí, Damianos, y abad del Monasterio de Santa Catalina.

Esto le permitió reconocer en seguida el origen del fragmento, por el tipo de letras y la altura de las columnas. La parte hallada correspondería al inicio del libro de Josué, hallazgo que fue confirmado por el padre Justin, bibliotecario del monasterio.

El fragmento se encontró en la encuadernación del volumen, y según el padre Justin reveló a The Art Newspaper, es posible que haya más, aunque de momento el monasterio no cuenta con los medios tecnológicos necesarios para la investigación.

El Codex es una Biblia manuscrita, realizada entre los años 330 y 350, según la tradición, a petición del emperador Constantino. Se considera el segundo texto más antiguo del mundo, después del "Codex Vaticanus".
Sus fragmentos se hallan divididos en varias bibliotecas del mundo, después de que el teólogo alemán Constantin Von Tischendorf se llevara del monasterio un fragmento de 43 páginas, después divididos, por avatares históricos, entre Londres, San Petersburgo y Leipzig.

jueves, 3 de septiembre de 2009

"LA CIUDAD DEL PEZ ELEFANTE" de Peter Parsons


En 1897 dos arqueólogos ingleses comenzaron a excavar unos montículos cubiertos de arena a unos ciento cincuenta kilómetros de El Cairo. Cuando terminaron, diez años más tarde, habían reunido 500.000 fragmentos de papiro, que fueron enviados a Oxford para ser descifrados, tarea que prosigue en la actualidad. Además de textos cristianos de evangelios desconocidos y poemas griegos desaparecidos desde la caída de Roma, hay formularios de impuestos, peticiones, cartas privadas, acuerdos de venta, alquileres, herencias y listas de la compra. Con esas piezas, Peter Parsons, eminente egiptólogo y catedrático de Oxford, compone un fascinante tapiz de toodos los aspectos de la vida de una floreciente ciudad: Oxirrinco («la Ciudad del Pez Elefante») en un brazo secundario del Nilo. La total ausencia de lluvia en esta zona de Egipto favoreció la conservación de los papiros bajo la arena como en ningún otro lugar del Imperio romano. De ese modo nos llegan las voces de barberos, apicultores y armadores, curtidores y carreteros, poetas y albañiles, tejedores y vinateros, con los grandes acontecimientos de la Antigüedad tardía como telón de fondo: el auge y la caída del Imperio romano y la aparición del cristianismo, así como la fundamental crecida anual del Nilo. El resultado es un retrato único y extraordinario de la vida diaria en el valle del Nilo entre la llegada de Alejandro Magno, y la conquista árabe, mil años después.

Peter Parsons, egiptólogo y especialista en la cultura helenística, es uno de los más importantes arqueólogos contemporáneos. Catedrático de la Universidad de Oxford, es un habitual profesor invitado en los mejores centros académicos del mundo y conferenciante. Durante los últimos veinte años ha trabajado en la excavación de Oxirrinco, que ha aportado datos de trascendencia mundial para el conocimiento de la Antigüedad.

Editorial: Debate, Año: 2009
ISBN: 978-84-8306-766-6
Encuadernación: Cartoné
Dimensiones: 23,5 x 15 cm
Nº páginas: 457


"ÁGORA" (Estreno el 9 de octubre)

El trailer de 'Ágora', la nueva película de Amenábar
Siglo IV. Egipto bajo el Imperio Romano. Las violentas revueltas religiosas en las calles de Alejandría alcanzan a su legendaria Biblioteca. Atrapada tras sus muros, la brillante astrónoma Hipatia lucha por salvar la sabiduría del Mundo Antiguo con la ayuda de sus discípulos.

Entre ellos, los dos hombres que se disputan su corazón: Orestes y el joven esclavo Davo, que se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso de los cristianos.

Ésa es la sinopsis de 'Ágora', la esperadisíma película de Alejandro Amenábar protagonizada por la oscarizada Rachel Weisz.

Via: CulturaClásica.com